ShqipEnglish

Reklamacionet dhe Garancioni

Për të gjitha pjesët që Autoservice Partner ka dhën garanci, patjetër që në rast të ndonjë problemi do të ju përgjgjet, prandaj për qdo gjë që keni për të reklamuar, shkarkoni formularin e reklamacionit online, mbusheni dhe dërgoni për mes e-mail ose postës.Materiale:


Formulari për reklamacion   Shkarko [466.50 KB]