ShqipEnglish

Yndyrëra

Yndyrera

Automjeti juaj konsumon një sasi të habitshme të yndyrërave.
Yndyrërat e makinës veprojn për lubrifikim (lyerje) të pjesëve metalike të cilat lëvizin ose fërkohen njëra me tjetrën, si dhe luan rrolin e ftohësit.
Është shumë me rëndesi që ti kontrollini kohë pas kohe gjendjën e yndyrërave në automjetin tuaj, pasi që egziston një game e madhe e yndyrërave në të.
Disa nga këto mund të ndërrohen vetë, ndërsa disa të tjera duhet që të ja ndërrojn personat e profesionalizuar në fushën përkatëse, por e rëndësishmja dhe kryesorja është që yndyrërat të jetë e kualitetit shumë të lartë.
Këtë mund ta gjeni vëtëm në Autoservice Partner

Zeller Gmelin