ShqipEnglish

Aditivë

Additive

Shtesat që rrisin efektet e karburantit kohëve të fundi janë bër pjesë e pandashme e përdoruesve të automjet, duke u mundur që të ja rrisin efektet e karburantit në automjet dhe për ta pastruar sistemin me qëllim të parandalimit të dëmeve që mundë të shkaktohen. Shtesat që rrisin efektet e karburantit  apo siq i quajm ndryshe additivët shërbejnë për:

•Rritur fuqin e automjetit
•Pastruar injektorët
•Reduktuar hargjimet dhe zhurmën e motorrit
•Rritur oktanat e karburantit
•Mbyllur vrimat e radiatorit
•Ndihmuar në ndezje në temperaturat e ftohëta

ERC