ShqipEnglish

Vajra

Vaji

Vaji motorik është `gjaku i zemrës` për një automjet. Është një komponent thelbësorë i sistemit të motorit të automjetit tuaj. Lubrifikon (lyen) pjesët e lëvizëshme që automjeti ta ket një jetë të gjatë.
Lloji dhe cilësia e vajit të cilin ju e përdorni është gjithashtu shumë me rëndësi që ta zgjidhni të duhurin dhe kualitativin.
Për dallim nga `gjaku` sistemi i vajit të motorit nuk pastrohet vet, përkundrazi vaji me kalimin e kohës fillon ti humb efikasitetin dhe mund të ketë effekte anësore shumë të dëmshme. Prandaj ekspertet rekomandojn që automjetit të ja ndërroni vajin çdo 15-20 mijë km, varësisht nga lloji i vajit që ju përdorni. Përzgjidhni Autoservice Partner, aty do të gjeni vajin adekuat, të cilësisë shumë të lartë dhe të garantuar për automjetin tuaj. Si frunizues i gjithë teritorit të Kosovës, Autoservice Partner është lider në këtë fushë.
Edhe vaji i transmisionit shërbenë për të njejtin qëllim sikurse vaji motorik, qëllim kryesor e ka lubrifikimin (lyerjen) e pjesëve që lëvizin, dhe po ashtu kanë një jetë gjatësi të kufizuar kur vaji duhet ndërruar, përfillni këshillat e automekanikit tuaj dhe jetë gjatësia e automjetit tuaj zgjatet.

Zeller Gmelin
Aveno
Oiltech
Ravenol