ShqipEnglish

AutoServicePartner

Pamja e jashte

Furnitor, importues autopjesë ka gjithkah, klientët janë në mëdyshje se ku ta rregullojnë automjetin e tyre, çfarë pjesë ti vejnë etj.

Bëhu pjesë e rrjetit Autoservice Partner dhe trego që je i fuqishëm.

Si pjes e rrjetit Autoservice Partner ti përfiton mbështetje në:

  • Arkitekturë dhe pamje të jashtme
    • Sinjalizimi i jashtëm
    • Veshja e personelit
  • Financimin e pajisjeve
  • Marketingun e përbashkët
  • Informacione teknike