ShqipEnglish

Longus

Longus është kompani Gjermane, prodhuese e  paisjeve me kualitet të mirë dhe me çmime të arsyeshme tek ne sjell, makina për balancimin e gomave, krane për motor, presa, lift etj.

http://www.longus.net